REGULAMIN PARKU LINOWEGO 
„DinoLino”

Obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Wejście do parku linowego następuje na własna odpowiedzialność.

3. Wejście na trasy w parku linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, podpisaniu oświadczenia, odbyciu szkolenia instruktażowego oraz dopuszczeniu przez instruktora.

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

5. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w parku linowym.

6. Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie parku DinoLino.

7. Obsługa parku może odmówić sprzedania biletu bez podania przyczyny.

8. Personel Parku Linowego nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone, pozostawione lub zgubione rzeczy w Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji parku linowego.

10. Zasady bezpieczeństwa w parku linowym.

- osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie dostępne w kasie Parku
- osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający.
- tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
- po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez instruktora nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
- biżuterię, okulary, telefony, oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób.
- uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z parku linowego.
- osoby mające długie włosy powinny je schować pod kaskiem lub spiąć, by nie wkręciły się w elementy parku.
- na terenie parku linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych. Zakazane jest bieganie i robienie fikołków. W każdym czasie należy zachować szczególną ostrożność .
- bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza barierki i sieci asekuracyjne co może grozić upadkiem.
- na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba
- na podeście mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
- osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
- w przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę parku linowego, która pomoże w sprawnym opuszczeniu trasy.
- podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
- osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
- osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
- niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
- wszystkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku linowego.

11. Sprzęt asekuracyjny.

- w skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi: uprząż, dwie lonże z karabinkami, rolka z lonżą i kask.
- rolkę zapinamy wyłącznie w miejscach oznaczonych kolorem żółtym.
- karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.
- bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków.
- po każdym przepięciu karabinków lub rolki sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty.
- podczas zjazdów nie dotykamy lin stalowych.
- podczas korzystania z atrakcji parku linowego należy zgłaszać obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości co do stanu technicznego parku, sprzętu asekuracyjnego jak i własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
- w czasie pokonywania przeszkód zabrania się chwytania za stalowe liny asekuracyjne gdyż grozi to otarciami lub skaleczeniami dłoni. Należy przytrzymywać się za liny z których zbudowane są przeszkody lub za lonże osobiste poniżej karabinków. Na ścianie wspinaczkowej należy poruszać się tylko po stopniach i chwytach wspinaczkowych. W czasie zjazdów należy trzymać się tylko karabinków osobistych założonych na bloczek
- podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę
- UWAGA !!! w ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
-w przypadku, gdy nie uda się nam zatrzymać na podeście i odjedziemy z powrotem, należy zaczekać aż wyhamujemy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając głową w kierunku jazdy.
- Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.

12. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu parku linowego ,,DinoLino”

13. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada! 

14. Operator parku linowego zastrzega sobie prawo do:
- bezwzględnego wydalenie z parku linowego osób nie przestrzegających jakiegokolwiek punktu regulaminu.
- przerwania działalności parku częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na jego terenie (silny wiatr, deszcz, wyładowania atmosferyczne itp.)

KONTAKT

Park Linowy

ul. Kordeckiego 99

42-200 Częstochowa

"PARK LISINIEC"

tel.605 365 675

 

e-mail:park@dinolino.pl

 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Czynne codziennie

10.00-20.00

od Kwietnia do Września

 

Grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji

 

 

 

MAPA